Projekty EU

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty poprzez kreowanie wizerunku Agroturystyki Chabrowa Dolina jako miejsca ciekawego do wypoczynku z dostępem do zdrowej żywności oraz współpracy z podmiotami z sektora rolnego 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: 2023-2026

Tytuł operacji ROZWÓJ EKOLOGICZNEJ AGROTURYSTYKI CHABROWA DOLINA

Cel operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej firmy Artur Cok „Artes” poprzez zakup i montaż infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na działce nr 82/17 w miejscowości Gajewo oraz utworzenie miejsca pracy i utrzymanie w okresie trwałości.